Татварын Ерөнхий Газар

Татварын байцаагчид олон улсын татварын асуудлаар мэргэших сургалтанд хамрагдлаа

Татварын албаны улсын байцаагчид олон улсын татварын ахисан шатны мэдлэг олгох “Олон улсын татварын асуудал, Үнэ шилжилтийн асуудал” сэдэвт тав хоногийн сургалтанд хамрагджээ. Энэхүү сургалт үнэ шилжүүлэлтийн олон улсын ойлголт, зарчим, Монгол улсын
Огноо: 2017-03-24
41

Татварын байцаагчид олон улсын татварын асуудлаар мэргэших сургалтанд хамрагдлаа

Татварын албаны улсын байцаагчид олон улсын татварын ахисан шатны мэдлэг олгох “Олон улсын татварын асуудал, Үнэ шилжилтийн асуудал” сэдэвт тав хоногийн сургалтанд хамрагджээ. Энэхүү сургалт үнэ шилжүүлэлтийн олон улсын ойлголт, зарчим, Монгол улсын үнэ шилжилтийн дүрэм журам, давхар татварын гэрээ, татвараас зайлсхийх явдлаас сэргийлэх дүрмийг мөрдүүлэх гэсэн үндсэн асуудлын хүрээнд явагдсан байн

ХХОАТ-ын баталгажуулсан илүү төлөлтийг 4 сараас буцаан олгож эхэлнэ

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн дагуу орон сууцны болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэхээр 74222 татвар төлөгч иргэн 2016 оны тайлан ирүүлсэн бөгөөд нийт 45,0 тэрбум төгрөгийн илүү төлөлтийг баталгаажуулсан байна.Энэ нь урд о
Огноо: 2017-03-22
4950

ХХОАТ-ын баталгажуулсан илүү төлөлтийг 4 сараас буцаан олгож эхэлнэ

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн дагуу орон сууцны болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэхээр 74222 татвар төлөгч иргэн 2016 оны тайлан ирүүлсэн бөгөөд нийт 45,0 тэрбум төгрөгийн илүү төлөлтийг баталгаажуулсан байна.Энэ нь урд оны тайлангаар баталгаажуулсан илүү төлөлттэй харьцуулбал 503 татвар төлөгч буюу 0,5 тэрбум төгрөгөөр илүү юм. Буцаан олголт авахаар 2016 оны 1 дүгээр

Шалган зааварчлах ажлын тайланг танилцууллаа

Татварын ерөнхий газрын Татварын Хяналт шалгалт, арга зүйн газрын баталсан “Хяналт шалгалтын нэгжүүдэд хийх шалган зааварчлах ажлын удирдамж”-ийн дагуу дүүргүүдийн хяналт шалгалтын нэгжүүдэд хийсэн ажлын нэгдсэн тайланг өргөтгөсөн хурлаар ТЕГ-ын ТХША
Огноо: 2017-03-21
160

Шалган зааварчлах ажлын тайланг танилцууллаа

Татварын ерөнхий газрын Татварын Хяналт шалгалт, арга зүйн газрын баталсан “Хяналт шалгалтын нэгжүүдэд хийх шалган зааварчлах ажлын удирдамж”-ийн дагуу дүүргүүдийн хяналт шалгалтын нэгжүүдэд хийсэн ажлын нэгдсэн тайланг өргөтгөсөн хурлаар ТЕГ-ын ТХШАЗГ-т НТГ-ын ТХШХ-ээс танилцуулав. Хуралд ТЕГ-ын ТХШАЗГ-ын татварын улсын (ахлах) байцаагч нар болон Нийслэл, дүүргийн ТХШ хариуцсан татварын улсын (ах

Олон улсын татварын ахисан шатны мэдлэг олгоно

Татварын ерөнхий газрын Сургалтын төвөөс, олон улсын татвар, нягтлан бодох бүртгэл, аудитын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийд тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг болох Прайс Вотер Күүпер (PwC) компанитай хамтран Монголын татварын албаны татварын ул
Огноо: 2017-03-21
1231

Олон улсын татварын ахисан шатны мэдлэг олгоно

Татварын ерөнхий газрын Сургалтын төвөөс, олон улсын татвар, нягтлан бодох бүртгэл, аудитын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийд тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг болох Прайс Вотер Күүпер (PwC) компанитай хамтран Монголын татварын албаны татварын улсын (ахлах) байцаагчдад зориулсан олон улсын татварын ахисан шатны мэдлэг олгох “Олон улсын татварын асуудал, Үнэ шилжилтийн асуудал” сэдэвт сургалтыг

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өчигдөр буюу 2017 оны3-р сарын19-нийөдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны2017 оны 2 дахьтохирол журмын дагуу амжилттай явагдлаа.Энэ удаагийн тохиролд 2017оны 2 дугаарсарын 1-нээс 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, 2017 оны3дугаар с
Огноо: 2017-03-20
1974

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өчигдөр буюу 2017 оны3-р сарын19-нийөдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны2017 оны 2 дахьтохирол журмын дагуу амжилттай явагдлаа.Энэ удаагийн тохиролд 2017оны 2 дугаарсарын 1-нээс 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, 2017 оны3дугаар сарын18-ний 23 цаг 59 минутаас өмнө бүртгүүлсэнбаримтаас· 4 сая төгрөгийн7· 500 мянган төгрөгийн105· 100 мянган төгрөгийн974 · 20 мянган төгрөгийн 9291

Чиглүүлэх сургалт эхэллээ

ТЕГ-ын Сургалтын төвөөс татварын албанд ажиллаж байгаа татварын ажилтан, хураагч нарт зориулсан цахим болон танхимын чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтаар албан хаагчид чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд баримтлах ёс зүй, харилцааны хэм хэмжээ
Огноо: 2017-03-15
444

Чиглүүлэх сургалт эхэллээ

ТЕГ-ын Сургалтын төвөөс татварын албанд ажиллаж байгаа татварын ажилтан, хураагч нарт зориулсан цахим болон танхимын чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтаар албан хаагчид чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд баримтлах ёс зүй, харилцааны хэм хэмжээ болон татварын хууль, тогтоомж, эрх зүйн акт, журам, аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй судлах юм. Татварын алба нь ТЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан “Мон

Фото, видео мэдээ.

Тоон статистик

Татвар төлөгч
2014 он
309,555
НӨАТ суутган төлөгч
2016 он
32,354
Борлуулалтын орлого
2016
7,213,933,631
Онцгой албан татвар төлөгч 69

Шилдэг татвар төлөгч

:)