Татварын Ерөнхий Газар

Үнэ шилжилтийн тайлан гаргах тухай

Татвар төлөгч Та хэдэн төрлийн Үнэ шилжилтийн тайлан гаргах вэ?1. Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлан – ҮШТ-012. Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан (Local file) – ҮШТ-023. Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан(Master file) – ҮШТ-034. Улс бүрээр тайлан(CbC
Огноо: 2021-01-28
117

Үнэ шилжилтийн тайлан гаргах тухай

Татвар төлөгч Та хэдэн төрлийн Үнэ шилжилтийн тайлан гаргах вэ?1. Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлан – ҮШТ-012. Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан (Local file) – ҮШТ-023. Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан(Master file) – ҮШТ-034. Улс бүрээр тайлан(CbC) – ҮШТ-04Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгч бүр гаргана.

ТЕГ-ын захиалгаар Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан зарим гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ТЕГ-ын захиалгаар Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын дүн 2021.01.25 № Зарласан албан тушаал Шифр Тест дүн /90 оноо/ Ярилцлага дүн /10 оноо/ Ерөнхий дүн
Огноо: 2021-01-26
390

ТЕГ-ын захиалгаар Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан зарим гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ТЕГ-ын захиалгаар Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын дүн 2021.01.25 № Зарласан албан тушаал Шифр Тест дүн /90 оноо/ Ярилцлага дүн /10 оноо/ Ерөнхий дүн /100 оноо/ 1. Татварын ерөнхий газар /8/ 1 Татварын ерөнхий газар Татварын хяналт шалгалт арга зүйн газрын Үнэ шилжилтийн хэлтсийн татварын улсын бай

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өнөөдөр буюу 2021 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2020 оны 12 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, цахим татварын системд бүртгүүлсэн 26,248
Огноо: 2021-01-24
353

Сугалааны тохирлын мэдээ

Өнөөдөр буюу 2021 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2020 оны 12 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, цахим татварын системд бүртгүүлсэн 26,248,898 баримт хамрагдсанаас:5 сая төгрөгийн 23 сая төгрөгийн 281 сая төгрөгийн 264100 мянган төгрөгийн 236230 мянган төгрөгийн 23431 баримт тохиролд таа

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын “ЯРИЛЦЛАГА”-ын шалгалтад оролцох иргэдийн анхааралд

Татварын ерөнхий газрын захиалгаар Төрийн албаны зөвлөлийн Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтын ярилцлагын шалгалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр буюу “ДАВАА” гаригт Улаанбаатар хотын
Огноо: 2021-01-22
493

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын “ЯРИЛЦЛАГА”-ын шалгалтад оролцох иргэдийн анхааралд

Татварын ерөнхий газрын захиалгаар Төрийн албаны зөвлөлийн Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтын ярилцлагын шалгалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр буюу “ДАВАА” гаригт Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн, 8 дугаар хороо, Баянцагааны 10 дугаар гудамж, “Баянхошуу бизнес, инкубатор, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв”-д доорх хуваарийн даг

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтад бүртгүүлсэн иргэдийн анхааралд

Татварын ерөнхий газрын захиалгаар Төрийн албаны зөвлөлийн Сангийн яамны дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлөөс гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр буюу “БААСАН” гаригт Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрг
Огноо: 2021-01-21
575

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтад бүртгүүлсэн иргэдийн анхааралд

Татварын ерөнхий газрын захиалгаар Төрийн албаны зөвлөлийн Сангийн яамны дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлөөс гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр буюу “БААСАН” гаригт Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн, 8 дугаар хороо, Баянцагааны 10 дугаар гудамж, “Баянхошуу бизнес, инкубатор, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв”-д доорхи хуваарийн дагуу зохион байгуулах

ААНОАТТухай хуулийн Албан татварыг тайлагнах тухай

Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаа
Огноо: 2021-01-20
1603

ААНОАТТухай хуулийн Албан татварыг тайлагнах тухай

Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалах татварын албанд хүргүүлнэ.26.2.Татварын өмнөх жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг хүртэл ААНОАТТухай

Тоон статистик

Татвар төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
1,447,144
НӨАТ суутган төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
35,475
ААНОАТ-ын борлуулалтын орлогын дүн /тэрбум/
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
15600.8996621
Онцгой албан татвар төлөгч /2019 оны 01 дүгээр улирал/ 54

Татвар төлөгчийн бүртгэл

2019 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалт
НӨАТ суутган төлөгч Хайлт

Хэрвээ НӨАТ суутган төлөгчдийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарна уу

Татан буугдсан Хайлт
Баталгааны тэмдэгтэй иргэд Хайлт

Шилдэг татвар төлөгч

Бүгдийг үзэх
:)