Татварын Ерөнхий Газар

Цахим сургалт /ТТ-11, ХХОАТТХ-ийн нэмэлт өөрчлөлт/

Та бүхэндЦалин хөдөлмөрийн хөлс шагнал урамшуулал болон түүнтэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого шууд бус орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайланг хэрхэн тайлагнах, Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль буюу ковидтой хо
Огноо: 2020-07-07
135

Цахим сургалт /ТТ-11, ХХОАТТХ-ийн нэмэлт өөрчлөлт/

Та бүхэндЦалин хөдөлмөрийн хөлс шагнал урамшуулал болон түүнтэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого шууд бус орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайланг хэрхэн тайлагнах, Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль буюу ковидтой холбоотой чөлөөлөлтийг хэрхэн тусгаж тайлагнах талаар цахим сургалтыг танилцуулж байна.

Цахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх заавар

Татвар тандЦахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх зааврыг танилцуулж байна.
Огноо: 2020-07-06
339

Цахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх заавар

Татвар тандЦахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх зааврыг танилцуулж байна.

Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлэ
Огноо: 2020-07-06
674

Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлээнэ:1.1.анхан шатны баримт бүрдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг тогтоосон журам, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу төлбөрийн баримтад үндэслэн

Баримтаа бүртгүүлж, урамшуулалдаа хамрагдана уу

2020 оны 2-р улирлын цахим төлбөрийн баримтаа 2020.07.08-ны 23:59:59 цагаас өмнө амжиж бүртгүүлэн#НӨАТ-ын буцаан олголтын урамшууллаа авна уу.Албан татвар төлөгчид буцаан олголтыг дараах нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд олгоно. Үүнд:1. Ал
Огноо: 2020-06-29
697

Баримтаа бүртгүүлж, урамшуулалдаа хамрагдана уу

2020 оны 2-р улирлын цахим төлбөрийн баримтаа 2020.07.08-ны 23:59:59 цагаас өмнө амжиж бүртгүүлэн#НӨАТ-ын буцаан олголтын урамшууллаа авна уу.Албан татвар төлөгчид буцаан олголтыг дараах нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд олгоно. Үүнд:1. Албан татвар суутган төлөгчөөс худалдан авсан байх;2. Худалдан авалт татварын албанд бүртгэгдсэн байх;3. Албан татвар ногдсон бараа, ажил, үйлчилгээ бай

БАРИМТАА БҮРТГҮҮЛЭЭД СУГАЛААНДАА ХАМРАГДАНА УУ.

НӨАТ-ын урамшууллын 2020 оны 06 дугаар сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 06-р сарын 21-ний ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана.Иргэн та 2020 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим
Огноо: 2020-06-16
791

БАРИМТАА БҮРТГҮҮЛЭЭД СУГАЛААНДАА ХАМРАГДАНА УУ.

НӨАТ-ын урамшууллын 2020 оны 06 дугаар сарын сугалааны тохирлын нэвтрүүлэг 06-р сарын 21-ний ням гарагт Боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана.Иргэн та 2020 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2020 оны 06 дугэр сарын 20-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө Цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр НӨАТ-ын урамшууллын суг

Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийн анхааралд

Хувь хүн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлнө. Хэрэв 6 дугаар сарын 1-нээс хойш авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг имп
Огноо: 2020-05-28
4215

Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийн анхааралд

Хувь хүн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлнө. Хэрэв 6 дугаар сарын 1-нээс хойш авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг импортоор оруулж ирсэн бол харьяалах татварын албанд тухайн жилдээ багтаан үлдсэн хугацаанд ногдох татварыг төлнө.Аж ахуйн нэгж, байгууллага автотээврийн

Тоон статистик

Татвар төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
1,447,144
НӨАТ суутган төлөгч
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
35,475
ААНОАТ-ын борлуулалтын орлогын дүн /тэрбум/
/2019 оны 01 дүгээр улирал/
15600.8996621
Онцгой албан татвар төлөгч /2019 оны 01 дүгээр улирал/ 54

Татвар төлөгчийн бүртгэл

2019 онд хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдан буцаан олголт авах иргэдийн жагсаалт
НӨАТ суутган төлөгч Хайлт

Хэрвээ НӨАТ суутган төлөгчдийн жагсаалтыг файлаар татах бол энд дарна уу

Татан буугдсан Хайлт
Баталгааны тэмдэгтэй иргэд Хайлт

Шилдэг татвар төлөгч

Бүгдийг үзэх
:)