Татварын Ерөнхий Газар

Цагаан нуур чөлөөт бүс.

:)