Татварын Ерөнхий Газар

Бүтэц зохион байгуулалт

Хоёр. Төрийн захиргааны удирдлагын газар /tzug@mta.gov.mn/
3 1 505а Л.Нэргүй Газрын дарга 328727 nergui@mta.gov.mn
4 2 Б.Мөнхтулга Татварын улсын байцаагч 329515  
5 3 505б П.Ундармаа Татварын улсын ахлах байцаагч 321417  undarmaa.p@mta.gov.mn 
6 4 М.Пүрэвдорж Татварын улсын байцаагч purevdorj.m@mta.gov.mn
7 5 Н.Туул Татварын улсын байцаагч tuul.na@mta.gov.mn
8 6 504 Ц.Амгалан Татварын улсын ахлах байцаагч 327686 amgalan.ts@mta.gov.mn
9 7 Д.Баярцэцэг Татварын улсын ахлах байцаагч  bayartsetseg.d@mta.gov.mn 
10 8 М.Давхарбаяр Татварын улсын ахлах байцаагч  
11 9 Ч.Халиун Татварын улсын байцаагч  khaliun.ch@mta.gov.mn 
12 10 Ч.Дарханчимэг Татварын улсын байцаагч  darkhanchimeg.ch@mta.gov.mn 
13 11 99 Ц.Болормаа Бичиг хэргийн эрхлэгч 321309  bolormaa.ts@mta.gov.mn 
14 12 А.Болормаа Архивын эрхлэгч  bolormaa.a@mta.gov.mn 
15 13 А.Ариунгэрэл Бичиг хэргийн эрхлэгч ageo_6869@yahoo.com
16 14 705 Н.Галбадрах Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан татварын улсын байцаагч 311143 galbadrakh.n@mta.gov.mn
17 15 Б.Өнөр Хэвлэл мэдээллийн ажилтан  
18 16 П.Батзаяа Хэвлэл мэдээллийн ажилтан bba.zaya960131@gmail.com

:)