Татварын Ерөнхий Газар

ХХОАТ тооцоолуур.

Та нийт цалингийн дүнгээ оруулаад БОДОХ товчийг дарна уу.

Таны цалингаас суутгасан татварын тооцоолол

(2018 оны 1-р сарын 1-ээс)
Цалин, хөдөлмөрийн хөлсний орлого
НДШ
Татвар ногдуулах орлого
Ногдуулсан албан татвар
Чөлөөлөгдөх татвар
Төлбөл зохих татвар
Гарт авах цалин
:)