Татварын Ерөнхий Газар

Татварын хуулиудын шинэчилсэн найрууллагын хэлэлцүүлэг албан ёсоор эхэллээ.

 Татварын хуулиудын шинэчилсэн найрууллагын хэлэлцүүлэг албан ёсоор 2018 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэллээ. Хэлэлцүүлэг эхэлсэнтэй холбогдуулан  Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар "Татварын хуулиудын шинэчилсэн найруулгын хэлэлцүүлэг"-т хэрхэн санал өгөх талаар танилцууллаа.

                          1.  Татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгөх бол ЭНД дарна уу

                          2.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгөх бол ЭНД дарна уу

                          3. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгөх бол ЭНД дарна уу

                          4. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал өгөх бол ЭНД дарна уу

                          5. Дагалдах бусад хуулийн төсөлд санал өгөх бол ЭНД дарна уу

 :)