Татварын Ерөнхий Газар

“Сегментэд тулгуурлан хууль тогтоомж мөрдүүлэх стратегиудын үр нөлөөг хэмжих нь” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Татварын ерөнхий газар, ОУВС-тай хамтран “Татвар төлөгчдийн хууль тогтоомжийн мөрдөлтийг  сайжруулах нь” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг төслийн хүрээнд ОУВС-ийн зөвлөх Адам Кэндрик МТА-д ажиллаж байна.

Тэрбээр өнөөдөр “Сегментэд тулгуурлан хууль тогтоомж мөрдүүлэх стратегиудын үр нөлөөг хэмжих нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг Татварын хууль, тогтоомж мөрдүүлэлтийн тогтолцоо, үр дүнтэй ажиллагааг хэмжих нь, хууль даган мөрдүүлэлтийн үр дүнд нөлөөлөх байдал, татвар төлөгчдийн эрсдлийн үр дүнг хэмжих нь, бичил бизнесийн тайлангийн ирцийг хангах арга зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний боловсронгуй тогтолцоо зэрэг агуулгын хүрээнд явууллаа. Сургалтад ТЕГ-ын газар, нэгжийн дарга нар болон Татварын улсын ахлах байцаагч нар хамрагдав.

Бичсэн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан Э.Энхцэцэг

Гэрэл зургийг ТЗУГ-ын ТУБ Н.Галбадрах, П.Батзаяа


:)