Татварын Ерөнхий Газар

Т.Батбилэг: Энэ онд “Ебаримт систем” шинэчлэгдэн улам боловсронгуй болно.


Ebarimt-ийн системийг шинэчлэн хэрэгпэхэд илүү хялбар, нэмэлт бопомжуудтай боловсронгуй болгох гэнэ. Энэ талаар Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төвийн захирал Т.Батбилэгээс зарим зүйлийг тодрууллаа.