Татварын Ерөнхий Газар

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?.


:)