Татварын Ерөнхий Газар

Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг.


:)