Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Ts.Enkhjavkhlan2019-10-29
Энэ санал өгсөн даруйд энд бичсэн имэйл хаягаар "Баярлалаа. ТА дараах саналыг Татварын төлөгчийн бүртгэлийн журмын төсөлд өгсөн байна: ааа ббб ввв Бид таны саналыг хүлээн авлаа. Дараах хуваарийн дагуу хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тул идэвхитэй оролцохыг хүсье." гэсэн утгатэй мэссэжийг автоматаар илгээдэг тохиргоо хийсэн үү? Баярлалаа, ТУХАГ-ын дарга Ц.Энхжавхлан

turshilt2019-11-12
hello

turhilt2019-11-12
fdsfsd

Галмандах2019-11-12
"2.2.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухай хуулийн ..." гэдгийг "2.2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн ..." гэж засах "4.5.Татварын ерөнхий хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3-т заасан нэгтгэх, нийлүүлэх, өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулсан хуулийн этгээдийг татвар төлөгчөөс хасахдаа татвар төлөгчийн татварын эрсдэлийг тооцож, татварын хяналт шалгалтад хамруулна" гэдгийг 4.5.Татварын ерөнхий хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3-т заасан нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулсан хуулийн этгээдийг татвар төлөгчөөс хасахдаа хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл заасан журмыг баримтлах. гэж өөрчлөх. Үндэслэл нь нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулсан хуулийн этгээдийн эрх үүргийг өөр хуулийн этгээд рүү шилжүүлэх тул татан буулгалтын процессоор хяналт шалгалтаар оруулж байж хасалт хийх шаардлагагүй. Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах замаар байгуулж улсын бүртгэлийн газар бүртгүүлэхдээ ХЭУБтХ-н 20-р зүйлд заасан бичиг баримтанд татварын албаны тодорхойлолт байхгүй тул татварын албанаас хамраалгүй бүртгүүлнэ.

:)