Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Монгол Улсад байнга оршин суугч татвар төлөгч болон оршин суугч бус албан татвар төлөгчийг тодорхойлох, бүртгэх, бүртгэлээс хасах, албан татварын тооцоо хийх журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Б.Төгсөө2019-11-04
Дэмжиж байна.

Amirdii2019-11-27
МУ-д оршин суугчийн шалгуур үзүүлэлт өмнөх хуулиас дордуулсан нь буруу гэж үзэж байна. Шинэ хуулиар үргэлжилсэн 12сар гэж оруулж өгсөн нь сайн ч гэлээ МУ-с эх үүсвэртэй орлогын эзлэх хувийг үнэн зөв тодорхойлох нь татвараас зайлсхийх боломжийг нээж өгч байна гэж үзэж байна. Мөн ХХОАТ-ын тухай хуулийн 20.2, 20.3 гэсэн энэ 2 заалтыг журмаар тодорхой болгохгүй бол их ойлгомжгүй заалт яваад байна. Уг журмын 4.5 дахь заалт суутган төлөгч залруулга хийх талаар дэлгэрэнгүй оруулах хэрэгтэй боловуу. Оршин суугчаар бүртгүүлээд суутган төлөгч Суутган ТТ_11-р тайлагнаад явж байтал оршин суугч биш болчихвол яг ямар залруулгыг яаж хийх талаар.

:)