Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татвар төлөгчийн хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй татварт, эсхүл үндэслэлгүй илүү хураасан татварт алданги тооцох тухай татварын жилд мөрдөх алдангийн хэмжээ /төсөл/ .

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Ганбат2019-10-23
Sanal neg bn.

Н.Долгормаа2019-11-05
САНАЛ НЭГ БАЙНА.

Н.Долгормаа2019-11-05
САНАЛ НЭГ БАЙНА.

Баярцогт2019-11-07
саналыг дэмжиж байна

Р.Даваа2019-11-14
Татварын алданги тооцох журамтай холбогдуулан 1. Аккрурэл сууриар борлуулалтын орлогыг тооцож байгаа үед гэрээний дагуу мөнгө нь 45-60 хоногийн дараа орж ирнэ. 2. Борлуулалтын орлогоо өмнөх сард хүлээн зөвшөөрөгдсөн байхад ногдох худалдан авалт нь сар дамжмн дараагийн сард орж ирэх гэсэн тохиолдолуудыг НӨАТ дээр харгалзан үзнэ үү гэсэн саналтай байна

:)