Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын хөнгөлөлт, илүү төлөлтийг хуулийн дагуу буцаан олгох данс хөтлөх түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Б.Төгсөө2019-11-04
Дэмжиж байна.

Н.Долгормаа2019-11-07
Санал нэг байна

:)