Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах болон шууд гэрээгээр мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)