Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Бараа материалын хэвийн хорогдлын хэмжээг батлах тухай /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

oyunbileg2019-11-28
Сайн байна уу, Дээрх төсөлд тусгагдсан санал нь 2006 оны тогтоосон норм хэвээр байгаа бөгөөд тухай үед зах зээлд нийлүүлэгдэж байсан автобензин, ДТ-ний физик болон химийн шинж чанарт өөрчлөлт орсон тул судалгаа шинжилгээний үр дүнг үндэслэн шинээр тогтоох шаардлагатай гэж үзэж байна.

oyunbileg2019-11-28
Сайн байна уу, Дээрх төсөлд тусгагдсан санал нь 2006 оны тогтоосон норм хэвээр байгаа бөгөөд тухай үед зах зээлд нийлүүлэгдэж байсан автобензин, ДТ-ний физик болон химийн шинж чанарт өөрчлөлт орсон тул судалгаа шинжилгээний үр дүнг үндэслэн шинээр тогтоох шаардлагатай гэж үзэж байна.

:)