Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Ашигт малтмал, цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох аргачлал /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Эцсийн эзэмшигч2019-11-26
Сайн байна уу, Тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох аргачлал дээр өгөх санал байна. Бага нөөцтэй алтны шороон ордын үнэлгээний тооцоо бодит байдалтай нийцэхгүй байна. Бага ордтой алтны шороон ордыг ТЭЗҮ-д үндэслэн татвар ногдуулахад борлуулах үнээсээ татварын өр илүү гарч байна. Ихэнх багахан ордыг 500 орчим саяын ашигтайгаар ТЭЗҮ баталсан байхад үүнээс татвар 50 сая төгрөг гарч байна. Гэтэл бага нөөцтэй ордыг борлуулах зах зээл бага, борлуулах үнэ өндөр биш байна. Иймээс 100 сая-р бага ордыг зарлаа гэхэд Борлуулалтын гэрээнд бус Орлогын аргаар ТЭЗҮ-д суурилан татвар ногдуулж байгаа нь эдгээр эрхийг эзэмшиж байгаа эзэшигч нарыг зах зээлийн эргэлтээс гаргаж байна. Бага нөөцтэй ордуудын ашиглах хугацаа нь ихэвчлэн 1 жилд 2-3 сар байдаг учраас Мөнгөний үнэ цэнэ тооцогддог болохоор ашиг маш өндөр байна. Иймээс өгөх санал байна. Орлогын аргаар тооцон татвар тооцохдоо тодорхой хэмжээний нөөцийн дүнг оруулж болох уу. Жишээ нь 30кг-с дээш бол орлогын аргаар, түүнээс бага бол гэрээнээс үндэслэнэ гэдэг ч юмуу. Ямар нэгэн байдлаар бууруулах шийдэл байх болов уу.

:)