Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Галмандар2019-11-20
300.0 сая хүртлэх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгж зөрүүгийн тайлангаа яаж хийх болж байна? Зөрүүг 10 хувиар, эсхүл татварын дундаж хувиар тооцохоор журамд тусгажээ дээрх аж ахуйн нэгжүүд 1 хувиар төлнө.

Галмандах2019-11-20
300.0 сая хүртлэх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгж зөрүүгийн тайлангаа яаж хийх болж байна? Зөрүүг 10 хувиар, эсхүл татварын дундаж хувиар тооцохоор журамд тусгажээ дээрх аж ахуйн нэгжүүд 1 хувиар төлнө.

:)