Татварын Ерөнхий Газар

Орон сууц, сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн үед бүрдүүлэх материалын жагсаалт. Хичээл-3.


:)