Татварын Ерөнхий Газар

Цахим татварын системд хэрхэн ажиллах вэ. Хичээл-5. #ТандОйрхон #ЦахимТатвар.


:)