Татварын Ерөнхий Газар

Мэдээллээ залруулан баталгаажуулалт хийх заавар танилцуулж байна.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2019 оны буцаан олголтын урамшууллаа аваагүй бол энэхүү зааврын дагуу мэдээллээ залруулан баталгаажуулалт хийнэ үү:)