Татварын Ерөнхий Газар

Цахим сургалт /ТТ-11, ХХОАТТХ-ийн нэмэлт өөрчлөлт/.

Та бүхэнд Цалин хөдөлмөрийн хөлс шагнал урамшуулал болон түүнтэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого шууд бус орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайланг хэрхэн тайлагнах,

 

Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль буюу ковидтой холбоотой чөлөөлөлтийг хэрхэн тусгаж тайлагнах талаар цахим сургалтыг танилцуулж байна.


 

:)