Файлын нэр:
Төрөл:
Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Спиртийн онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05 (1) 2014-01-27 00:00 application/msword 93 KB Татах
2 Тамхины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (2) 2014-01-27 00:00 application/msword 123 KB Татах
3 Архины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (3) 2014-01-27 00:00 application/msword 120.5 KB Татах
4 Архины онцгой албан татварын тэмдгийн мэдээ Маягт /ТТ-05(3)-2/ 2014-01-27 00:00 application/msword 54.5 KB Татах
5 Дарсны онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05(4) 2014-01-27 00:00 application/msword 116 KB Татах
6 Пивоны онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(5) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
7 Шимийн архины онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(6) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
8 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (УТОХГ-тай харилцдагаас бусад аж ахуйн нэгжид зориулагдсан) 2013-09-10 00:00 application/msword 47.89 KB Татах
9 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (зөвхөн Улсын төсвийн орлого, хяналтын газартай харилцагч аж ахуйн нэгжид зориулагдсан) 2013-09-04 00:00 application/msword 83.74 KB Татах
10 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-15/ 2013-08-23 00:00 application/pdf 1.52 MB Татах
11 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 12 2013-02-05 00:00 application/zip 26.24 KB Татах
12 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын мэдээ (TT-12 маягтын хавсралт) 2013-02-05 00:00 application/zip 20.78 KB Татах
13 "Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан ТТ- 12" маягтын 13, 14, 15, 16 дугаар мөрүүдийг нөхөх заавар 2013-02-05 00:00 application/zip 22.99 KB Татах
14 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт батлах тухай 2013-01-08 00:00 application/pdf 21.15 MB Татах
15 Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлан ТТ-25 2013-01-08 00:00 application/pdf 2.77 MB Татах
16 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн тайлан 2013-01-03 00:00 application/zip 20.82 KB Татах
17 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн албан татвар, хураамжийн тайлан 2013-01-03 00:00 application/zip 24 KB Татах
18 Тайлангийн маягт батлах тухай (TT-11(2)) №493 2012-05-10 00:00 application/pdf 285.67 KB Татах
19 Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан (ТТ-13) 2012-05-10 00:00 application/zip 28.82 KB Татах
20 Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (ТТ- 11(2)) 2012-05-10 00:00 application/zip 28.25 KB Татах
1 2 3 > >>