Файлын нэр:
Төрөл:
Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн тайлангийн маягт /ТТ-03а/ 2016-01-28 00:00 application/zip 67.3 KB Татах
2 Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт /ТТ-03б/ 2016-01-28 00:00 application/zip 56.41 KB Татах
3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх өргөдөл /ТТБ-01-А/ 2016-01-28 00:00 application/zip 19.53 KB Татах
4 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэх шийдвэрийн хуудасны маягт /ТА-25/ 2016-01-28 00:00 application/zip 21.09 KB Татах
5 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн гэрчилгээ 2016-01-28 00:00 application/zip 12.92 KB Татах
6 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлээс хасах карт /ТТБ-02/ 2016-01-28 00:00 application/zip 20.6 KB Татах
7 Оршин суугч бус татвар төлөгчийн татвар төлөлтийн талаарх мэдээлэл (Маягт ДТ-07, 08, 09) 2014-06-05 00:00 application/pdf 1.28 MB Татах
8 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 12 2014-04-01 00:00 application/pdf 75.62 KB Татах
9 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /маягт ТТ-26/ 2014-04-01 00:00 application/pdf 372.41 KB Татах
10 Спиртийн онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05 (1) 2014-01-27 00:00 application/msword 93 KB Татах
11 Тамхины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (2) 2014-01-27 00:00 application/msword 123 KB Татах
12 Архины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (3) 2014-01-27 00:00 application/msword 120.5 KB Татах
13 Архины онцгой албан татварын тэмдгийн мэдээ Маягт /ТТ-05(3)-2/ 2014-01-27 00:00 application/msword 54.5 KB Татах
14 Дарсны онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05(4) 2014-01-27 00:00 application/msword 116 KB Татах
15 Пивоны онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(5) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
16 Шимийн архины онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(6) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
17 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (УТОХГ-тай харилцдагаас бусад аж ахуйн нэгжид зориулагдсан) 2013-09-10 00:00 application/msword 47.89 KB Татах
18 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (зөвхөн Улсын төсвийн орлого, хяналтын газартай харилцагч аж ахуйн нэгжид зориулагдсан) 2013-09-04 00:00 application/msword 83.74 KB Татах
19 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-15/ 2013-08-23 00:00 application/pdf 1.52 MB Татах
20 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт батлах тухай 2013-01-08 00:00 application/pdf 21.15 MB Татах
1 2 3 > >>