Татварын Ерөнхий Газар

Иргэний шилжилт, хөдөлгөөн .

Харьяа татварын албанд татвар төлөгч иргэн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:


    • Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр
    • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хоёр тал/
    • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт /өөрөө бичиж ирэх/
    • Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн тухай баримт бичгийн хуулбар, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт/
:)