Татварын Ерөнхий Газар

Цахимаар тодорхойлолт авах.

e-Tax.mta.mn
тодорхойлолт

цэсээр орж холбогдох мэдээллээ бөглөөд хэвлэж авна.

Энэхүү цахим хуудаснаас хэвлэж авсан тодорхойлолт нь QR кодтой байх бөгөөд Татварын албан ёсны тодорхойлолт мөн болно.


:)