Татварын Ерөнхий Газар

Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн тодорхойлолт авах.

Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн өөрийн иргэний харьяаллын дагуу тухайн газрын татварын албандаа хандан тодорхойлолтоо гаргуулж авах боломжтой. Бүртгүүлэхээр очихдоо:

    • Иргэний цахим үнэмлэх, хуулбарын хамт
    • Тодорхойлолт авах хүсэлтээ бичиж хандана.
:)