Татварын Ерөнхий Газар

И-мэйл.

tcc@mta.gov.mn хаягаар илгээсэн таны и-майлыг холбогдох мэргэжилтэн хүлээн авч таны асуултын хариуг тус хаягаас буцаан илгээнэ. Мөн та татварын алба руу албан бичгээр хандан бичгээр хариу авч болно.

:)