Татварын Ерөнхий Газар

Үзүүлэнгийн танхим.

Ирээдүйн татвар төлөгчдөд зориулсан татварын мэдлэг олгох.

  • Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид
  • Их, дээд сургууль коллежийн оюутнуудТатварын албаны үндсэн чиг үүргийг сурталчлах.

  • Татварын албаны үйл ажиллагааг сурталчлахТатварын ерөнхий газарт биеэр ирж байгаа татвар төлөгчдөд зөвлөгөө өгөх.

  • Хуультай холбоотой гарын авлага, заавар

Тун удахгүй нээгдэнэ

:)