Татварын Ерөнхий Газар

НӨАТ-ын урамшууллын тухай түгээмэл асуулт, хариулт.

:)