Татварын Ерөнхий Газар

Удирдлага.

Батжаргалын Заяабал
Татварын Ерөнхий Газрын Дарга

Боловсрол
 • 1999 МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль, Санхүү-эдийн засгийн бакалавр
 • 2016 МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Эрх зүйч бакалавр
 • 2018 АНУ-ын Жорж Майсоны Их Сургууль, Төрийн бодлогын магистр
Ажилласан байдал
 • 1999-2000 УИХ-ын гишүүний туслах
 • 2002-2005 Өрхийн Амьжиргааг Дэжих Хөтөлбөрийн Газрын мэргэжилтэн, төслийн ажилтан
 • 2008-2009 Түлш эрчим хүчний яамны хэлтсийн дарга
 • 2009-2010 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны газрын дарга
 • 2010-2012 Төрийн өмчийн хорооны газрын дарга, Төрийн өмчийн хорооны дарга
 • 2012-2015 Санхүүгийн зөвлөх, УИХ-ын гишүүний зөвлөх
 • 2015-2019 Татварын Ерөнхий Газрын дэд дарга,
 • Татварын Ерөнхий Газрын дарга
:)