Татварын Ерөнхий Газар

Сугалааны тохирлын мэдээ.

Өнөөдөр буюу 2022 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирлын шууд нэвтрүүлэг журмын дагуу явагдлаа. Энэ удаагийн тохиролд 2022 оны 2 дугаар сарын 01-нээс 28-ны өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, төлбөрийн баримтын цахим системд бүртгүүлсэн 30,240,220 баримт хамрагдсанаас:

3 сая төгрөгийн 3

1,5 сая төгрөгийн 21

500 мянган төгрөгийн 294

100 мянган төгрөгийн 2740

30 мянган төгрөгийн 27275 баримт тохиролд таарч азтан боллоо.

Үндсэн сугалааны дугаар 87982551.

Супер азтан тодорсонгүй. Супер сугалааны дугаар 18645636. 


:)