Татварын Ерөнхий Газар

Цахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх зааварчилгаа.


:)