Татварын Ерөнхий Газар

Иргэд цахим төлбөрийн #QRBarimt -ыг ашигладаг болно.


:)