Татварын Ерөнхий Газар

Үнэ шилжилт гэж юу вэ.

https://www.youtube.com/watch?v=2Cefi8e_JQQ&t=1s

:)