Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн баримт /НХМаягт ТМ/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)