Татварын Ерөнхий Газар

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, тайлангийн маягт, аргачлал.

Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодогч та бүхэнд Сангийн сайдын 2020 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 144 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, тайлангийн маягт, аргачлал"-ыг тайлбарласан видео хичээлийг толилуулж байна.

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайланг хэрхэн бэлтгэх талаарх хичээлийг  доорх холбоосоор орж үзнэ үү.

1. Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, тайлангийн маягт, аргачлал

2. Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайланг  бэлтгэх арга зүй


:)