Татварын Ерөнхий Газар

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүгийн тухай ТМЗН-ийн ерөнхйилөгч Г.Алтанзаяа, Цахим тайлангийн системд тайлагнах тухай ТЕГ-ын ТТҮГ-ын татварын улсын байцаагч Ц.Ундармаа #Цахим_сургалт.


:)